Samling: Gro Mukta Holter

Selv om jeg har variert mitt uttrykk over mine år som kunstner, er det noen nøkkel-elementer og tema som følger meg. Jeg er interessert i, via et figurativt språk, å invitere til en åpen dialog med beskuerens egne erfaringer eller følelsesliv. For meg handler dette om klangen av en kollektiv oppfattelse av identitet, kultur, politikk eller emosjon. Jeg utforsker reisen fra våken til drømmetilstand. Mine metoder handler om å verdsette håndverksteknikker og verdier, der identitet og en heuristisk tilnærming står i fokus.
— Gro Mukta Holter