Personvern

Personvernerklæring

Galleri benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsidene, både for at du skal oppleve at nettstedet er enkelt å bruke, og til statistiske formål.

Vi anbefaler våre kunder å lese denne Personvernerklæringen før de handler eller melder seg på vårt nyhetsbrev.

Du må være 18 år for å kunne handle i nettbutikken

Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet galleri Fenka (https://fenka.no/) og forklarer hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Nettstedets eier er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1. ledd).

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på galleri@fenka.no , eller sende brev til Galleri Fenka. Kirkegata 66, 7600 Levanger. Norge.

Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.
Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be galleriet rette opplysningene.
Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.
Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din E-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a))

 

Nettstedet galleri Fenka (https://fenka.no/), sitt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

Direkte markedsføring

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, og å melde seg på arrangementer.
Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra galleriet. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om utstillinger/arrangementer, men kan også inneholde informasjon om produkter og tjenester fra kunstnere eller kunst-håndverkere.

Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.
Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

Personopplysninger om mindreårige

Galleri Fenka innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 18 år. Les mer om våre kjøpevilkår

Sosiale medier

Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. fenka.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):
De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at det skal samles inn anonyme data fra deg. Kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.
Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

Webanalyse og cookies

Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. fenka.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):
De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at det skal samles inn anonyme data fra deg. Kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.
Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.
All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er nettstedets eier som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Hva brukes opplysningene til

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • Bruk av E-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via vår nettside eller galleri Fenka.

  • Gi deg informasjon om møter og arrangementer.

  • For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.

  • Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, spamming, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Innhenting av opplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt på våre nettsider eller til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.
Eventuelt ved å abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar E-post om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere din e-postadresse. Hvis du retter en henvendelse via nettsiden, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse

Hvilke opplysninger behandles

a) Opplysninger du selv gir til oss når du registrerer deg på vår nettside for mottak av E-post og nyhetsbrev, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og E-postadresse.

d) Opplysninger vi får fra andre kilder. Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet.

e) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i galleriet som har tilgang til informasjonen du gir oss.
Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen andre med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen,
Galleri Fenka er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

Endring i erklæringen

Galleri Fenka forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av galleriet.
Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se vårt nyhetsbrev.