Samling: Bjørg Thorhallsdottir

Det er der magien og drømmene dine venter på deg! Å være på stupebrettet og se ned til drømmen sin. Å sitte der oppe og se ned. Lengte. Men så er frykten større enn motet, og kjærligheten til en selv mindre enn troen på en selv.
— BJØRG THORHALLSDOTTIR