Samling: Bjørnulf Dyrud

Dyrud arbeider med maleri og monotopi med det abstrakte som kunstnerisk uttrykk. Det var neoekspresjonismen som inspirerte han til å gå inn i billedkunsten og selv så sier han at landskap og natur er hans viktigste inspirasjonskilder. Dyrud har spilt trommer i bandet Baiage som var det foreløpende bandet til Vazelina Bilopphøggers. Hans musikalitet kommer fram i hans malerier da billeduttrykket går i retningen av lyrisk abstraksjon. Han sier selv at han ønsker å gi betrakteren selv en dypere forståelse av estetikken og det mektige i naturen. Han maler med røffe og enkle strøk og betrakteren kan se innslag av natur og mennesker i mange av hans verker.