Samling: Elisabeth Werp

Når jeg anvender symboler og metaforer er det ikke jeg som står i et rom og konstruerer en idé eller et konsept, men gjenstander og motiver som møter meg der ute i livet. En forlatt stol jeg går forbi kan fortelle meg om flyktighet, lengsel - og gi gjenklang til noe som allerede bor i meg. Grunntonen i meg selv lengter etter noe konkret som den kan visualisere seg gjennom. Klokken på en vegg med sine ensomme hjerteslag slår i takt med min egen ensomhet, og vissheten om livets flyktighet får kraft i maleriene mine
— Elisabeth Werp