Samling: Elling Reitan

For Reitan tok det flere år før han bestemte seg for å male på heltid og han var 33 år da han først kom ordentlig i gang. I årene før arbeidet han som lektor i videregående skole og er utdannet innen litteraturhistorie, språk og filosofi ved universitetet i Oslo.

Elling Reitan er en moderne eventyrforteller som det ikke finnes så mange av. Han forteller historier langt utover fornuften. Hans fortellinger kommer fra drømmer og fra det ubevisste. De kommer fra et sted mellom det ukjente og kjente.