Samling: Kristian Finborud

Naturbildene mine kan kanskje beskrives som fantasier eller fabuleringer over landskapstemaer, der elementer som farger, lys og stofflighet blir det viktigste
— Kristian Finborud